Kuljettajat

Ville Riekkinen
Ville Saarinen ExpoRacingTeam
Ville Salander salander35 / GT Finland Racers
Ville Setälä FiSU Rally Team
Ville Suolanen God_Goggu / F.A.S.T
Ville tolvila
Ville Tuomas Sakari Leminen
Ville Tuominen
Ville Utela
Ville Vellinki
Ville Viik VatasenJalat / GT Finland Racers
Ville Vuorela
Ville Yli-Rahko
Ville-Jussi Lepola LelleMotorsport 
Ville-Markus Marttinen