Sarjan järjestäjä

Sim racingin eSM-sarjan järjestää Finnish Sim Racing Association ry (FiSRA), joka myös laatii säännöt sekä osoittaa kilpailuissa sekä sarjassa työskentelevät henkilöt.

Yleisiä määräyksiä

Osallistumisoikeus sarjaan on Suomen kansalaisella.

Kuljettajalta edellytetään vakaata internet-yhteyttä, turvalliseen ajamiseen sopivaa laitteistoa sekä voimassaolevaa Suomen elektronisen urheilun liiton SEUL ry:n myöntämää pelaajalisenssiä.

Kuljettajan on tunnettava kaikki kilpailua koskevat säännöt ja noudatettava niitä. Kilpailijoiden on myös perehdyttävä FiSRAn tuottamaan ajoetikettiin.

Tuomaristolla on oikeus poistaa kilpailutapahtumasta jokainen kuljettaja ja henkilö, joka kieltäytyy tottelemasta tuomariston määräystä.

Sim racing eSM-sarjan ohjelmistona käytetään iRacing-simulaattoria.

Tuomarointi

Tuomaristoon kuuluu kilpailunjohtajan määrittelemät henkilöt. Tuomariston kokoonpano julkaistaan ennen kilpailua. Karsintaerissä jokaisessa erässä tulee olla läsnä vähintään yksi tuomari.

Karsintaerissä tuomari ottaa tarkasteltaviksi kisan aikaiset tapahtumat, jotka vaativat tuomaristolta toimenpiteitä. Erän päätteeksi tuomari esittää tapahtumat kilpailunjohtajalle, ja kilpailunjohtaja yhdessä tuomariston kanssa päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Kilpailuissa tuomaristo valvoo radalla tapahtuvaa kilvanajoa. Kilpailun aikana sekä kilpailun jälkeen tuomaristo ottaa käsittelyyn tapahtumat, jotka mahdollisesti vaativat tuomariston toimenpiteitä. Kilpailunjohtaja yhdessä tuomariston kanssa päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Tuomariston käsittelyssä olleet tilanteet ja päätökset julkaistaan kilpailun jälkeen foorumilla osakilpailun keskusteluketjussa.

Yleinen etiketti

Keskustelupalstoilla ja palvelun mahdollistamilla kommunikaatiovälineillä kaikenlainen epäasiallinen käyttäytyminen on ehdottomasti kielletty. Tuomaristo puuttuu havaittuihin rikkeisiin.

Voicechatin ja tekstichatin käyttö

Virallisten harjoitusten aikana teksti- ja voicechatin turhaa käyttöä tulee välttää. Aika-ajon ja kilpailulähtöjen aikana käyttö on kokonaan kielletty, pois lukien tuomaristolle tarkoitetut viestit (kts. ajosäännöt).

Teksti- ja voicechattia saa käyttää vasta kun aika-ajo tai kilpailu on päättynyt, eli kun viimeinenkin kuljettaja on saapunut ruutulipulle.

Ilmoittautuminen

Sarjaan ilmoittaudutaan ennen kauden alkua. Kuljettajat voivat ilmoittautua sarjaan myös kesken kauden. Sarjaan ilmoittauduttaessa jokainen kuljettaja varaa itselleen kilpailunumeron. Jokaisella kilpailijalla on oma, yksilöllinen numeronsa. Numerot 1-10 ovat varattu edellisen kauden kymmenelle parhaalle kuljettajalle.

Jokainen kuljettaja on vastuussa, että ilmoittautuu oikeaan kilpailuun ja tuntee ilmoittautumista koskevat säännöt. Kilpailuihin on ilmoittauduttava viikkoa ennen kilpailua. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä jälki-ilmoittautuminen sivuston kautta. Mikäli ilmoittautuminen on myöhässä, on tuomaristolla oikeus evätä kilpailijan osallistuminen kilpailuun.

Kilpailukutsut jokaiseen kilpailuun julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen kilpailua. Kutsut löytyvät foorumilta ja kilpailun tiedoista. Jokaisen kuljettajan on perehdyttävä kilpailukutsuun ennen kilpailun alkamista. Kilpailukutsussa kerrotaan kilpailun tarkempi aikataulu, kilpailulähtöjen pituus, voimassa olevat rangaistukset ja mahdolliset kisakohtaiset poikkeusmenettelyt.

Jokainen kuljettaja ilmoittautuu omalla nimellään.

Rakenne

Sim racing eSM-sarja koostuu viiden osakilpailun mittaisesta karsintasarjasta ja finaalista. Karsintasarjan lopputulosten pohjalta kutsutaan kuljettajia eSM-finaaliin. Hallitseva mestari saa kutsun finaaliin ilman karsintoja. Mikäli joku finaalipaikan saaneista ei ota paikkaa vastaan, paikkaa tarjotaan karsintasarjan tulosten mukaisessa järjestyksessä seuraavalle.

Karsintasarjan päätyttyä tasapisteissä olevien kuljettajien paremmuusjärjestys ratkaistaan parhaalla yksittäisen osakilpailun sijoituksella, sen jälkeen toiseksi parhaalla sijoituksella jne. Sijoitusten ollessa tasan paremmuusjärjestys ratkaistaan parhaalla yksittäisen osakilpailun aika-ajon sijoituksella, sen jälkeen toiseksi parhaalla aika-ajosijoituksella jne. Mikäli aika-ajosijoituksetkin menevät tasan, järjestyksen ratkaisee karsintasarjan viimeisen osakilpailun sijoitus. Mikäli kukaan tasapisteissä olevista kuljettajista ei osallistunut viimeiseen osakilpailuun, ratkaisee toiseksi viimeinen osakilpailu, sitten kolmanneksi viimeinen jne.

eSM-finaalilähtöjen jälkeen tasapisteissä olevien kuljettajien paremmuusjärjestys ratkaistaan karsintasarjan lopputuloksilla.

eSM-finaali järjestetään karsintasarjan jälkeen erillisenä livetapahtumana. Finaalin rakenne ja aikataulu julkistetaan myöhemmin, kuitenkin vähintään kuukausi ennen tapahtumaa.

Karsintasarjan osakilpailuiden aikataulu

Sim racing eSM -sarjan kilpailukalenteri julkaistaan sarjan ilmoittautumisen avaamisen yhteydessä. Tarkempi osakilpailuiden virallinen aikataulu julkaistaan sarjan viimeistään kolme päivää ennen osakilpailua.

Kilpailijoiden määrän ollessa 60 tai vähemmän käytetään seuraavaa aikataulua (kukin rivi on erillinen sessio):

Vapaat harjoitukset (60 min)  
Lämmittely + Aika-ajo (20 min) + Finaali  
Finaali  

Kilpailijoiden määrän ylittäessä 60 toimitaan seuraavan aikataulun mukaan:

Vapaat harjoitukset (60 min)  
Lämmittely + Aika-ajo (20 min)  
Lämmittely + Karsintaerät  
Lämmittely + Finaali  

Lämmittelysession tarkoituksena on antaa kilpailijoille riittävästi aikaa liittyä palvelimelle. Lämmittelysession pituus on vähintään 10 minuuttia.

Auto

eSM-sarjassa käytettävä auto on Ferrari 488 GTE. Auton säätäminen on vapaata. Auton polttoainetankin kokoa ei ole rajoitettu.

Autojen maalaukset: Kilpailijat saavat käyttää autossaan, kypärässään ja ajopuvussaan omia maalauksiaan. Maalausten pitää olla hyvien tapojen sekä Suomen lakien mukaiset. Alkoholi- ja tupakkatuotteiden mainostaminen on kielletty. Maalauksissa saa käyttää ainoastaan logoja ja tuotemerkkejä, joihin on asianomistajien kirjallinen lupa tai muu asianmukainen käyttöoikeus. iRacing-palvelun paint-osiossa käytössä olevien logojen ja tuotemerkkien käyttö on sallittua.

Sarjan järjestäjä voi laittaa kilpailijoiden autoihin kustomoidut decal layerit esimerkiksi sarjan sponsoreita varten. Maalaukset on lähetettävä järjestäjälle ennen sarjan keskustelupalstalla ilmoitettua määräaikaa. Järjestäjä ei voi taata, että myöhässä lähetetyt maalaukset näkyvät lähetyksessä.

Kilpailun läpivienti

Yleistä

Autojen maksimimäärä radalla kilpailulähdöissä on 60. Kaikissa sessioissa käytetään jaettuja varikkoruutuja. Karsintaerissä ja finaalissa on käytössä rullaava lähtö. Kilpailupalvelimille pääsee liittymään salasanalla, joka julkaistaan kilpailun tiedoissa. Salasanaa ei saa jakaa kilpailun ulkopuolisille henkilöille.

Aika-ajo

Aika-ajo koostuu 20 minuutin suljetusta sessiosta. Kukin kuljettaja saa ajaa aika-ajossa enintään 4 aikakierrosta. Aika-ajosessioita voi ilmoittautuneiden määrästä riippuen olla käynnissä yhtä aikaa useampia. Kukin kilpailija voi valita, mihin sessioon liittyy.

Kierroksia, joissa auto on jättänyt kilparadan tai osunut kaiteeseen tai muuhun esteeseen (incident-merkintä), ei lasketa.

Karsintaerät

Ilmoittautuneiden kuljettajien määrän ylittäessä 60, ajetaan karsintaerät A ja B. Mikäli ilmoittautuneiden kuljettajien määrä on yli 120, ajetaan karsintaerät A, B, C ja D.

Kahden ja neljän karsintaerän tapauksissa lähtöjärjestys karsintaeriin määräytyy Snake Split-menetelmällä:

Aika ajon nopein lähtee ensimmäisestä ruudusta A-lähdössä, toinen ensimmäisestä ruudusta B-lähdössä, kolmas toisesta ruudusta B-lähdössä, neljäs toisesta ruudusta A-lähdössä, viides kolmannesta ruudusta A-lähdössä, kuudes kolmannesta ruudusta B-lähdössä jne.

A-erä: B-erä:
1. Q1 1. Q2
2. Q4 2. Q3
3. Q5 3. Q6
4. Q8 4. Q7
5. Q9 5. Q10
6. Q12 6. Q11

Neljän erän tapauksessa (A, B, C ja D) aika ajon nopein lähtee ensimmäisestä ruudusta A-lähdössä, toinen ensimmäisestä ruudusta B-lähdössä, kolmas ensimmäisestä ruudusta C-lähdössä, neljäs ensimmäisestä ruudusta D-lähdössä, viides toisesta ruudusta D-lähdössä, kuudes toisesta ruudusta C-lähdössä, seitsemäs toisesta ruudusta B-lähdössä, kahdeksas toisesta ruudusta A-lähdössä, yhdeksäs kolmannesta ruudusta A-lähdössä jne.

A-erä: B-erä: C-erä: D-erä:
1. Q1 1. Q2 1. Q3 1. Q4
2. Q8 2. Q7 2. Q6 2. Q5
3. Q9 3. Q10 3. Q11 3. Q12
4. Q16 4. Q15 4. Q14 4. Q13

Kahden erän tapauksessa molempien lähtöjen 30 nopeinta pääsevät finaaliin. Neljän erän tapauksessa jokaisen lähdön 15 nopeinta pääsevät finaaliin. Kaikki karsintaerät ovat käynnissä yhtä aikaa. Kukin kilpailija voi liittyä vain omaan karsintaeräänsä.

Jos karsintaerät ovat käytössä, kilpailu toteutetaan iRacingin tournament-moodissa.

Finaali

Finaali ajetaan aika-ajon tai viimeisen karsintaerän jälkeen. Finaalin lähtöjärjestys perustuu aika-ajon tuloksiin, ellei ole ajettu karsintaeriä. Jos karsintaerät on ajettu, lähtöjärjestys muodostuu siten, että ensin lähtöruudukkoon tulee karsintaerien voittajat, sitten 2. sijalle ajaneet, sitten 3. jne. Näiden sijoitusten sisäinen lähtöjärjestys määräytyy ko. kuljettajien aika-ajotulosten pohjalta.

Pisteytys

Pisteet jaetaan seuraavan taulukon mukaisesti finaalin maaliintulojärjestyksen mukaan.

 • 50p 1.
 • 40p 2.
 • 35p 3.
 • 32p 4.
 • 30p 5.
 • 28p 6.
 • 26p 7.
 • 24p 8.
 • 22p 9.
 • 21p 10.
 • 20p 11.
 • 19p 12.
 • 18p 13.
 • 17p 14.
 • 16p 15.
 • 15p 16.
 • 14p 17.
 • 13p 18.
 • 12p 19.
 • 11p 20.
 • 10p 21.
 • 9p 22.
 • 8p 23.
 • 7p 24.
 • 6p 25.
 • 5p 26.
 • 4p 27.
 • 3p 28.
 • 2p 29.
 • 1p 30.

Sää

Virallisissa harjoituksissa, aika-ajossa sekä kilpailulähdöissä käytetään dynaamista säämallia sekä dynaamista ratamallia. Dynaamisen radan käyttöaste on vapaissa harjoituksissa 10%, aika-ajossa 30%, karsintaerissä 40% ja finaalissa 60%. Rata puhdistetaan irtokumista eri ajojaksojen välissä.