Säännöt FiSU S9 ACC Backpain GT-series II: Gluteus Maximus

Säännöt

Voimassa olevat säännöt löytyvät:

FiSU Säännöt 2020

Säännöt ovat yhdistetty mukautumaan tosimaailman säännöistä simulaattorimaailmaan. Lue ainakin kohdat Lyhennelmä, Yleistä ja Ajo-etiketti.

Sääntöihin kohdistuvat poikkeukset tai lievennykset ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kilpailua kauden tiedotuskanavalla.