@ Suzuka International Racing Course Digital Racing eSM 2023 -karsinta


Päivämäärä: 14.5.2023 klo 19:00

Rata: Suzuka International Racing Course

Kilpailun pituus: 2x25 minuuttia

Tulokset Kisaraportit

Kilpailun muut tiedot:

Kilpailukutsu

 

Tervetuloa Digital Racing eSM 2023 -karsintasarjan kolmanteen ja viimeiseen osakilpailuun!

Ratakartta: Suzuka International Racing Course - Grand Prix

Content of "download?path=&files="

Lisämääräyksiä

Kilpailukutsun julkaisun jälkeen tehdyt lisämääräykset lisätään tähän.

Lisenssit ja sarjan iRacing-liigaan liittyminen

Esikarsinta ja kilpailupäivän sessiot järjestetään iRacing-liigassamme.

Jos et ole vielä liigassamme, toimita lisenssi sarjasivun ohjeen mukaisesti, jätä liittymispyyntö liigaan ja ota yhteyttä kilpailunjohtajaan. 

Esikarsinta (la 13.5.)

Esikarsinta ajetaan lauantaina 13.5.2023 klo 14:00 - 20:00. Esikarsintasessioita voi olla useita, jolloin session voi valita vapaasti tarjolla olevista. Vain yhteen sessioon saa osallistua. Sessiossa voi ajaa korkeintaan neljä aikakierrosta, joista nopein jää voimaan.

Kilpailijalla on velvollisuus tallentaa esikarsinnan kaikista kierroksistaan replay ja telemetria (tarkemmat ohjeet kohdassa “Telemetrian ja replayn tallennus”), mukaanlukien lämmittelykierrokset alusta lähtien, ja toimittaa se pyydettäessä tuomaristolle. Tuomaristo voi pyytää pistokoemaisesti replay- tai telemetriatiedostoja kilpailijoilta. Tiedoston toimittamatta jättäminen voi johtaa tuloksen hylkäämiseen.

Esikarsinnan olosuhteet ovat: clear, ilma 22C, tuuli SW 15 km/h, RH 64%, ei dynaamista taivasta. Radan käyttöaste on 50% ja irtolika puhdistettu. Virtuaalinen ajankohta on 14.5.2023 klo 14.00.

Simulaatiopelistä johtuen voi esikarsintasessiossa esiintyä pieniä vaihteluita radan lämpötilassa. Täysin staattisia olosuhteita koko sessioon ei voida taata. Kilpailija on vastuussa itselleen otollisen esikarsinta-ajon ajankohdan valinnasta.

 

Kilpailupäivän aikataulu (su 14.5.)

Kilpailupäivän aikataulu on seuraava:

 • 18.10 Ohjaajakokous
 • 18.30 Ensimmäisen kilpailun lämmittely (30 min)
 • 19.00 Ensimmäisen kipailun aika-ajo (10 min)
 • 19.13 Ensimmäisen kilpailun lähtö (25 min)
 • 19.38 Ensimmäinen kilpailu päättyy, siirtyminen toiselle kilpailupalvelimelle
 • 20.00 Toisen kilpailun aika-ajo (10 min)
 • 20.10 Toisen kilpailun lähtö (25 min)

HUOM! Mikäli kilpailussa ajetaan useampia eriä, aikataulu pätee ensimmäiseen erään ja muiden erien kilpailupalvelimet ajastetaan porrastetusti käynnistymään 5 minuutin välein siten, että erän 2 aika-ajot alkavat klo 19.05 ja 20.05, erän 3 aika-ajot klo 19.10 ja 20.10, ja niin edelleen.

Ennen ensimmäisen lähdön kilpailupalvelimen nousemista pidetään sääntömääräinen ohjaajakokous. Ohjaajakokoukseen osallistuminen on pakollista kaikkien erien kuljettajille. Ohjaajakokouksen alussa pidetään ensimmäisen erän kilpailijoiden osalta nimenhuuto. Mikäli kilpailija ei vastaa nimenhuutoon, evätään kilpailijan osallistumisoikeus kilpailuun. Ohjaajakokous pidetään Discord-palvelimella voice-kanavalla esm-kuljettajakokous kello 18.10 ja sen arvioitu kesto on 20 minuuttia.

Virtuaalinen ajankohta on 14.5.2023 klo 14.00.

Ensimmäisen erän kilpailulähdöissä tuomaristo voi muuttaa manuaalisesti gridding-aikaa, jotta lähetykseen jää enemmän aikaa lähtöjärjestyksen läpikäymiseen. Tällöin gridding-aika juoksee aina loppuun, vaikka kaikki olisivat jo siirtyneet radalle.

 

Tuomarointi ja yhteydenotto

Lisensseistä ja yleisestä kilpailun sujumisesta vastaavat kilpailunjohdon Tapani Linnaluoto (Discordissa TLinnaluoto#6673), Joni Heikkinen sekä kilpailunjohdon harjoittelija Tero Tilus.

Kilpailupalvelimista vastaa tekniikkapäällikkö Tommi Nukarinen.

AKK:n lajiryhmän nimeämä tuomariston puheenjohtaja on Marko Haake.

Tuomaristossa toimivat:

 • Ron Hämäläinen
 • Ville Lehtevä
 • Mikael Järveläinen (harjoittelija)
 • Ossi Peltola (harjoittelija)

Tutkintapyyntöjä ja vastalauseita koskevat ohjeet löytyvät sarjasäännön kohdasta 3.2.

Tutkintapyyntölomake löytyy osoitteesta https://forms.gle/UvsJE86AK8XHi3TJ8

Jos tutkintapyynnön kaveriksi haluaa lähettää replayn, kerro se lisätiedoissa. Replayn voi lähettää seuraavan osoitteen kautta - muista nimetä tiedosto selkeästi! https://cloud.simracing.fi/s/nJkxxNxyb3SFait

Tutkintapyynnön voi täyttää kilpailija itse tai hänen valtuuttamansa edustaja.

Kaikkiin kilpailuihin liittyviin yhteydenottoihin voi käyttää sähköpostia [email protected].

 

Tiedotus

Pyydämme kilpailijoita liittymään FiSRAn Discordiin ja seuraamaan #esm-tiedotus -kanavaa. Kanava on sarjan virallinen tiedotuskanava kilpailuihin liittyviin asioihin.

#esm-yleinen -kanavaa voi käyttää yleiseen keskusteluun ja esim. neuvojen kysymiseen.

  

Ratarajat

Esikarsinnassa ja kilpailutapahtumassa käytetään ratarajojen valvontatyökaluna iRacingin määrittämiä "1x off track" -merkintöjä. Radan reunamerkinnöiksi lasketaan iRacingin määrittämät ratarajat. Lisätietoa ratarajoista löytyy simulaattorin sisältä info-välilehdeltä, kun olet sessiossa radalla. Kilpailijoiden tulee kunnioittaa kilpailukutsussa/-säännössä määrättyjä radan reunamerkintöjä.

Kilpailijaa rangaistaan automaattisesti 5 sekunnin aikasakolla, mikäli hän ylittää iRacingin mukaan radan reunamerkinnät 5 kierroksella (off track -merkintä ko. kierroksen kohdalla). Rajan yli menevistä off track -kierroksista langetetaan 1 sekunnin aikarangaistus jokaista rajan ylittävää off track -kierrosta kohti.

Muistutamme kilpailijoita myös AKK:n Digitaalisen Autourheilun ajotapasääntöjen kohdista:

 • 13.7 Radan ulkopuolista aluetta saa käyttää vain vaaratilanteen välttämiseksi.
 • 13.8 Kilpailija ei saa saavuttaa erityistä hyötyä kilparadan ulkopuolisen alueen käytöstä.
 • 13.9 Kilpailijan tulee palata ajoradan ulkopuolelta takaisin radalle noudattaen sellaista varovaisuutta, ettei radalle paluusta aiheudu vaaraa muille kilpailijoille, eikä palaava kilpailija estä muita kilpailijoita.

Tuomaristo voi määrätä näiden sääntökohtien rikkomisesta kilpailijalle rangaistuksen jo yhdestäkin ratarajarikkeestä, jos katsoo tämän aiheelliseksi.

Jos kilpailija kokee, että on joutunut rikkomaan ratarajoja välttääkseen kontaktin syntymistä, voi hän tästä toimittaa vastalauseen.

 

Varikkotoiminta

Kilpailijan tullessa ratavarikolle, tulee hänen ryhmittäytyä turvallisesti ennen ratavarikon sisäänmenoa ratavarikon puoleiseen reunaan rataa.

Ratavarikolta poistuttaessa kilpailija ei saa ylittää miltään osin rataan merkittyä valkoista tai keltaista viivaa, joka erottaa ratavarikolta poistumisen muusta kilparadasta.

 

Jäähdyttelykierros

Kilpailijoiden tulee ajaa kilpailun päätyttyä jäähdyttelykierros ratarajoja noudattaen ja jäähdyttelykierroksen lopussa ajaa varikolle omaan varikkoruutuunsa ennen radalta poistumista.

Ohjeiden mukaisesti jäähdyttelykierroksen ajamatta jättämisestä seuraa 10 sekunnin aikarangaistus.

Poikkeus tähän sääntöön on kilpailun voittaja, joka voi jäähdyttelykierroksen päätteeksi varikolle ajamisen sijaan suorittaa donitsit voiton juhlistamiseksi pääsuoralla tai sen jälkeen sopivaksi katsomassaan paikassa.

 

Telemetrian ja replayn tallennus

Kilpailijalla on velvollisuus tallentaa esikarsinnan ja osakilpailun osalta kaikista aika-ajo- ja kilpailukierroksistaan replay- ja telemetriatiedot simulaatiopelin tarjoamassa muodossa (telemetria IBT ja replay RPY), sekä toimittaa se pyydettäessä tuomaristolle. Luovutettuja tiedostoja ei jaeta kilpailunjohdon ja tuomariston ulkopuolelle.

Telemetriatallennuksen saa iRacingissa päälle Alt+L -näppäinyhdistelmällä. iRacing näyttää kilpailijan ruudussa pienen laatikon jossa lukee Telemetry ja sen perässä on punainen indikaattori siitä, että telemetrian tallennus on päällä. Telemetria tallentuu oletusarvoisesti My Documents\iRacing\telemetry -hakemistoon.

Replayn tallennus tapahtuu simulaatiopelin sisällä ennen sessiosta poistumista. Suosittelemme kytkemään iRacingin asetuksista automaattisen replay-tallennuksen päälle.

 

Kilpailijan todentaminen

Ensimmäiseen erään osallistuvien kilpailijoiden tulee todentaa ajavansa itse. Todennus tullaan toteuttamaan web-kameraa tai puhelimen kameraa käyttäen. Jokaisen ensimmäiseen erään etenevän kilpailijan tulee tarjota järjestäjälle web-kamerasyöte seuraavalla tavalla.

Kilpailussa käytetään OBS.Ninja -palvelua kilpailijoiden web-kameroiden vastaanottamiseksi. Varmentamisen lisäksi kameroita näytetään lähetyksessä kilpailun ohessa tuomaan lisäarvoa katsojille sekä kilpailun päätteeksi haastatteluihin. Kilpailijalla on oikeus kieltäytyä oman web-kameransa käyttämisestä lähetyksessä ilmoittamalla tästä kilpailunjohtajalle viimeistään kilpailupäivää edeltävän vuorokauden aikana.

Linkki kilpailijan web-kameran jakamiselle: https://kamerat.simracing.fi/

Linkin avatessa kysytään iRacing customer ID:tä ja nimeä. Käyttäkää koko nimeä. Tarkistakaa myös, että valikossa on Digital Racing eSM valittuna.

Ongelmatilanteissa olkaa yhteydessä Discordissa Iku Merikallaan (Kakkela#6315).

 

Muuta

Virallisilla palvelimilla kaikenlainen toisiin autoihin, seiniin, rengasvalleihin ja muihin radalla oleviin esineisiin sekä rakenteisiin tarkoituksellinen kolarointi on kiellettyä. Rikkeistä rangaistaan tuomariston harkinnan mukaisesti.

Autojen maalaukset tulee toimittaa viimeistään kilpailuviikon torstaina. Toimittamalla maalin ajoissa varmistat, että se näkyy sunnuntain lähetyksessä. Ohjeet sarjasivulla.

 

Lähetykset

Lähetykset karsintasarjan osakilpailusta näytetään FiSRA:n simracingfi Twitch-kanavalla n. klo 19.00 alkaen:

https://twitch.tv/simracingfi

Kilpailun jälkeiset haastattelut tapahtuvat FiSRAn Discord-palvelimella, ja lähtöjen voittajien tulisi liittyä tunnistettavilla nimillä haastatteluaula-kanavalle mahdollisimman pian lähdön loputtua. Lähetystiimi voi pyytää erityistilanteiden vuoksi haastatteluun myös jotakuta muuta, tämä tapahtuu Discordissa viestillä pyytäen.

Pyydämme, että FiSRAn Discord-palvelimella käytetään oikeaa nimeä tunnistamisen helpottamiseksi (oikealla napilla serveriä -> change nickname, tai mobiilissa paina palvelimen kuvaketta pitkään -> more options -> change nickname).


# Nimi Tiimi Auto
3 Tuomas Tähtelä Heroic Lamborghini Huracan GT3 EVO
5 Jesse Telkkälä Mercedes-AMG GT3 2020
7 Teemu Myllykangas Race Clutch Ferrari 488 GT3 Evo 2020
10 Valtteri Alander BS+COMPETITION
BMW M4 GT3
11 Matti Sipilä BMW M4 GT3
12 Ville Haatainen Coffin Dancers Ferrari 488 GT3 Evo 2020
13 Aleksi Elomaa X-R'cer BMW M4 GT3
18 Pekka Seppänen Alastaro Esports Lamborghini Huracan GT3 EVO
21 Arttu Hankonen HAVU Audi R8 LMS
23 Markus Komulainen Another Star Racing BMW M4 GT3
28 Jeremi Östring Alastaro Esports Ferrari 488 GT3 Evo 2020
32 Eero Anttila Pike From Beach Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020
33 Iiro Kauppinen Coffin Dancers BMW M4 GT3
42 Otto Hyttinen Porsche 911 GT3 R
45 Lassi Juurinen Coffin Dancers Ferrari 488 GT3 Evo 2020
46 Teemu Toikka Pike From Beach Racing
Ferrari 488 GT3 Evo 2020
50 Henry Salmén HAVU Audi R8 LMS
55 Atte Nykänen Black Star Racing Mercedes-AMG GT3 2020
57 Janne Peltoperä Porsche 911 GT3 R
58 Jukka-Pekka Ollikainen Rusty Spatulas McLaren MP4-12C GT3
59 Vili Hakala Ferrari 488 GT3 Evo 2020
62 Benjamin Sylvestersson BMW M4 GT3
66 Henri Pihlajikko Blue Rose Team Porsche 911 GT3 R
70 Teemu Valkeejarvi Glacier Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020
76 Kalle Kärkkäinen Redgate Esports Mercedes-AMG GT3 2020
77 Ari Härö Blue Rose Team
Porsche 911 GT3 R
78 Roope Kurkipää Alastaro Esports Ferrari 488 GT3 Evo 2020
79 Kim Eriksson Black Star Racing Mercedes-AMG GT3 2020
83 Josua Ali-Keskikylä Blacksnow Racing Porsche 911 GT3 R
86 Jussi Kataja Pike From Beach Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020
87 Vesa Siirilä Ferrari 488 GT3 Evo 2020
89 Jukka Matti Kuisma Nipa Racing
Ferrari 488 GT3 Evo 2020
90 Joni-Matti Kiviluoma JMK Esports Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020
91 Joni Katila Mercedes-AMG GT3 2020
93 Timo Puustinen Blue Rose Team Porsche 911 GT3 R
98 Teemu Korhonen HAVU Audi R8 LMS
107 Ville Iivanainen Blue Rose Team Porsche 911 GT3 R
110 Henri Ahonen Black Star Racing Mercedes-AMG GT3 2020
111 Veeti Welin Wave Italy Racing Team BMW M4 GT3
114 Ilari Lamminsivu HAVU Audi R8 LMS
116 Jesse Hiiliaho Coffin Dancers Ferrari 488 GT3 Evo 2020
131 Kimmo Viljakainen Raccoon Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO
170 Aleksi Partanen Trail Braking Racers  BMW M4 GT3
200 Topi Korteniemi Pike From Beach Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020
210 Tomi Katila Mercedes-AMG GT3 2020
222 Ilkka Rantanen Go Vegan Mercedes-AMG GT3 2020
303 Jari Nylander Rusty Spatulas McLaren MP4-12C GT3
307 Antti Pihlaja HAVU Audi R8 LMS
333 Markus Viitakangas Nipa Racing BMW M4 GT3
423 Henri Mäkilä H2K Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020
427 Mika Kurkipää BMW M4 GT3
444 Otto Puustinen Glacier Racing Ferrari 488 GT3 Evo 2020
609 Valtteri Kallio Alastaro Esports Ferrari 488 GT3 Evo 2020
711 Ville Pennanen X-R'cer BMW M4 GT3
777 Marko Vatanen watanen- / Racing Team Finlanders ry BMW M4 GT3
801 Petri Lepre Trail Braking Racers BMW M4 GT3
810 Janne Saarni Trail Braking Racers Ferrari 488 GT3 Evo 2020
882 Antti Ahola SimRC BMW M4 GT3
989 Mikko Niittymäki Black Star Racing Mercedes-AMG GT3 2020
999 Juho Huttunen Finnish Endurance Academy Ferrari 488 GT3 Evo 2020
Kuljettajia yhteensä: 60